banner

Најлон 6 чипНајлон-6 чиповите што се вртат со голема брзина имаат добри резултати при вртење со фина отпорност против алкали и корозија.

Опрема: Германија Цимер, Швајцарија Инвента опрема за совпаѓање на технолошкиот процес.

Продуктивност: Илјада тони / година (вклучувајќи ги LiHeng полиамид и синтетички влакна Highsun).

Примена: Главно во производство на влакна, инженерска пластика и други производи.